KURSY MATURALNE INTENSYWNE

Wymagane
Wymagane
Wymagane
Wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę "Lekcja Matematyki Monika Kuzia" w celu nawiązania kontaktu telefonicznego i zapisu na zajęcia do czasu cofnięcia zgody lub przez okres regularnego uczęszczania przeze mnie na zajęcią. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Wymagane